Hosszas vizsgálódás után hivatalosan is állást foglaltak a homeopátiás szerekkel kapcsolatban Európa tudósai. A szakemberek véleménye szerint ezeket a készítményeket csak placebónak szabad tekinteni.

Nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne – állapította meg az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) szeptember 20-án kiadott szakvéleményében. Jóllehet a homeopátiás készítmények egyes országokban igen népszerűek, a tudósok legfrissebb álláspontja szerint nincs meggyőző és reprodukálható bizonyíték arra, hogy a homeopátiás készítmények bármilyen ismert betegséggel szemben hatékonyak volnának. A megfelelően ellenőrzött és igazolható bizonyítékok elemzése után arra jutottak, hogy a homeopátiás készítmények bármilyen hatása kizárólag a placebó-effektussal magyarázható. A homeopátiát támogató tudományos állítások valószerűtlenek, és nem állnak összhangban a kémia és fizika elfogadott elméleteivel.

Sőt, az EASAC szakemberei arra is felhívják a figyelmet, hogy

a homeopátia valójában kártékony is lehet azáltal, hogy időlegesen vagy tartósan eltántorítja a betegeket a megfelelő, bizonyíték-alapú orvoslás igénybe vételétől, illetve aláássa a betegek és a közvélemény tudományos bizonyítékokba vetett bizalmát.

A homeopátiát használók száma országonként változó, hazánkban 2-4 százalék közé esik a fogyasztók aránya. A homeopátiás termékek fogyasztásában vezető helyet foglal el Ausztria, Franciaország és Németország, ahol 11-13% közé esik ezen szerek alkalmazóinak aránya.

Az állásfoglalással kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia oldalán lehet részletesen olvasni.

Mi az az EASAC?

Az EASAC-et, vagyis az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületét az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia és Svájc nemzeti tudományos akadémiái hozták létre. A szervezetnek természetesen a Magyar Tudományos Akadémia is a tagja. Az EASAC Tanácsa 29 kiváló tudósból áll, akiket 27 európai tudományos akadémia jelöl. A szervezet független, bizonyítékokon alapuló, tudományos, szakértői véleményekkel segíti az európai szintű döntéshozatalokat.