Szerzői jogok, felhasználási szabályzat

A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: szabályzat) a Reflexx hírportál (http://www.reflexx.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a reflexx.hu szolgáltatásainak bármely elemét használatba veszi, azzal elfogadja a jelen szabályzat feltételeit.

Felhasználónak minősül a hírportál látogatója, illetőleg mindenki, aki a reflexx.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője hírportálunknak.

A reflexx.hu weboldalon található tartalom a reflexx.hu kiadójának szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek.

A reflexx.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A reflexx.hu, mint hivatalosan bejegyzett sajtótermék követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

  • A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
    nem módosítja az eredeti információt,
  • a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni a weboldalra mutató hiperhivatkozással (linkeléssel) is.

A reflexx.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A kiadó bármikor jogosult jelen szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a hírportál használatával a felhasználó elfogadja a szabályzat módosítását.